1. Господарські спори:
• Усні та письмові консультації адвоката з господарських спорів.
• Підготовка юридичних висновків з питань господарсько-економічної діяльності.
• Складання документів правового характеру: претензій, заяв, скарг, позовних заяв до суду.
• Захист та представництво у господарських судах.
• Ведення справ про банкрутство.

2. Податкові спори:
• Надання консультацій адвоката з податкового законодавства.
• Представництво та захист під час проведення перевірок податковими органами.
• Складання заперечень на акти перевірок.
• Оскарження в суді рішень податкових органів в т. ч. податкових повідомлень-рішень.
• Оскарження рішень митних органів (в т.ч. в суді).

3. Трудові спори:
• Консультації адвоката з трудового законодавства.
• Розробка документів правового характеру: посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, наказів, трудових, колективних договорів інших внутрішніх документів.
• Юридичне забезпечення скорочення штату, звільнення працівників, реорганізації.
• Дозволи на роботу іноземцям.

4. Послуги арбітражного керуючого:
• Консультації адвоката та арбітражного керуючого з питань банкрутства.
• Консультації адвоката по юридичному захисту посадових осіб підприємства під час банкрутства.
• Підготовка пакету документів для початку процесу банкрутства.
• Комплексний захист активів підприємства в процедурі банкрутства.
• Ведення справи про банкрутство в судах.
• Проведення заходів по встановленню місця знаходження майна та активів боржника.
• Формування та участь у комітеті кредиторів.
• Інші послуги.

5. Корпоративне право:
• Створення, реорганізація та ліквідація підприємств.
• Реєстрація Фізичних осіб-підприємців.
• Проведення реєстрації змін в установчих документах.
• Супровід купівлі-продажу корпоративних прав.

6. Абонентське обслуговування підприємств:

• Надання юридичних послуг підприємствам на підставі абонентського договору, що передбачає великий комплекс послуг.

7. Захист посадових осіб у кримінальних справах (провадженнях):
• Захист адвоката у кримінальних справах по економічним та посадовим злочинам.
• Надання консультацій адвоката у кримінальній справі (провадженні).
• Збір доказів та розробка активної стратегії захисту у кримінальній справі.
• Оскарження рішень слідчого, прокурора, судді у кримінальному провадженні.
• Захист активів під час кримінального провадження.
• Інші послуги у кримінальному провадженні (за окремими домовленостями).