Послуги фізичним особам:

1. Захист адвоката у кримінальних справах (провадженнях):
• Захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.
• Захист в суді першої інстанції.
• Захист в суді апеляційної інстанції.
• Захист в суді касаційної інстанції.
• Захист та представництво потерпілого у кримінальному провадженні (кримінальній справі).
• Представництво при достроковому погашенні судимості.
• Захист прав та інтересів засуджених.

2. Сімейні спори:
• Юридичні консультації перед укладенням шлюбу: поради з приводу правового режиму майна, обов’язків, що виникають внаслідок укладення шлюбу, наслідків тих чи інших дій подружжя.
• Юридичні консультації адвоката з приводу розподілу майна, розлучення, батьківства, аліментів.
• Розподіл бізнесу та активів при розлученні подружжя.
• Підготовка, складання та подання позовної заяви до суду про розподіл майна подружжя, розлучення, стягнення аліментів.
• Підготовка документів та збір доказів у справах про розподіл майна.
• Участь адвоката в судових засіданнях.
• Встановлення / оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав.
• Визначення місця проживання дитини та участі батьків у її вихованні.
• Отримання рішення суду.

3. Спори зі страховими компаніями:
• Консультації адвоката по законодавству про страхування.
• Допомога адвоката у вирішенні спорів зі страховими компаніями.
• Підготовка письмових правових висновків по страховим спорам.
• Підготовка листів, претензій до страхових компаній.
• Представництво та захист інтересів Клієнта під час переговорів зі страховими компаніями.
• Збір доказів, інформації та підготовка документів для стягнення коштів зі страхової компанії в судовому порядку.
• Захист та представництво в судах по спорам зі страховими компаніями.
• Підготовка заперечень на позовні заяви, представництво Відповідача в судах.
• Ведення справ про стягнення регресних платежів.

4. Трудові спори:
• Юридичні консультації адвоката з питань трудового законодавства.
• Допомога у зборі доказів.
• Стягнення боргів по заробітній платі.
• Поновлення на роботі.
• Оскарження дисциплінарних стягнень.
• Допомога у вирішенні інших питань пов’язаних з трудовими справами.

5. Житлові спори.
• Юридичні консультації адвоката з житлових питань.
• Спори про виселення, вселення в житло, спори про зняття з реєстрації.
• Спори про розподіл житлової площі, встановлення порядку користування житлом.

6. Спори з приводу стягнення боргів.
• Юридичні консультації адвоката з приводу боргів.
• Аналіз ситуації та документів, надання рекомендацій.
• Допомога у зборі доказів для стягнення боргів.
• Підготовка позовних заяв до суду.
• Представництво та захист у суді з приводу стягнення боргів.
• Правовий захист боржників від стягнення боргів.
• Стягнення боргів по простим розпискам.
• Отримання рішення суду та подача виконавчих листів у Виконавчу службу.

7. Спадкові справи.
• Юридичні консультації адвоката з приводу спадкування.
• Послуги адвоката у спорах про спадкування.
• Визнання заповітів недійсними.
• Спори про розподіл часток у спадщині.

Послуги юридичним особам:

1. Господарські спори:
• Усні та письмові консультації адвоката з господарських спорів.
• Підготовка юридичних висновків з питань господарсько-економічної діяльності.
• Складання документів правового характеру: претензій, заяв, скарг, позовних заяв до суду.
• Захист та представництво у господарських судах.
• Ведення справ про банкрутство.

2. Податкові спори:
• Надання консультацій адвоката з податкового законодавства.
• Представництво та захист під час проведення перевірок податковими органами.
• Складання заперечень на акти перевірок.
• Оскарження в суді рішень податкових органів в т. ч. податкових повідомлень-рішень.
• Оскарження рішень митних органів (в т.ч. в суді).

3. Трудові спори:
• Консультації адвоката з трудового законодавства.
• Розробка документів правового характеру: посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, наказів, трудових, колективних договорів інших внутрішніх документів.
• Юридичне забезпечення скорочення штату, звільнення працівників, реорганізації.
• Дозволи на роботу іноземцям.

4. Послуги арбітражного керуючого:
• Консультації адвоката та арбітражного керуючого з питань банкрутства.
• Консультації адвоката по юридичному захисту посадових осіб підприємства під час банкрутства.
• Підготовка пакету документів для початку процесу банкрутства.
• Комплексний захист активів підприємства в процедурі банкрутства.
• Ведення справи про банкрутство в судах.
• Проведення заходів по встановленню місця знаходження майна та активів боржника.
• Формування та участь у комітеті кредиторів.
• Інші послуги.

5. Корпоративне право:
• Створення, реорганізація та ліквідація підприємств.
• Реєстрація Фізичних осіб-підприємців.
• Проведення реєстрації змін в установчих документах.
• Супровід купівлі-продажу корпоративних прав.

6. Абонентське обслуговування підприємств:

• Надання юридичних послуг підприємствам на підставі абонентського договору, що передбачає великий комплекс послуг.

7. Захист посадових осіб у кримінальних справах (провадженнях):
• Захист адвоката у кримінальних справах по економічним та посадовим злочинам.
• Надання консультацій адвоката у кримінальній справі (провадженні).
• Збір доказів та розробка активної стратегії захисту у кримінальній справі.
• Оскарження рішень слідчого, прокурора, судді у кримінальному провадженні.
• Захист активів під час кримінального провадження.
• Інші послуги у кримінальному провадженні (за окремими домовленостями).