В наш час багато людей стикаються зі страховими компаніями, зокрема це і обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (так звана автоцивілка), це і майнове страхування (в т.ч. КАСКО) тощо.

При настанні страхового випадку часто виникають спори зі страховими компаніями щодо виплати страхового відшкодування, його розміру, строків виплати тощо.

Одним із основних напрямів діяльності Юридчного бюро «Стьопін & Мілашевський» є захист громадян у спорах зі страховими компаніями.

 

В цій статті ми розглянемо основні проблемні питання які виникають у спорах зі страховими компаніями.

Одним з основних питань у відносинах зі страховою компанією є застосування строку позовної давності щодо виплати страхового відшкодування. Простіше кажучи, це питання виплати страхового відшкодування, за яким звернулась особа, після тривалого проміжку часу.

З цього питання слід зауважити, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 268 Цивільного кодексу України, позовна давність не поширюється на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування).

Отже, незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту настання страхового випадку, особа (страхувальник чи застрахована особа) має право звернутися до страхової компанії з вимогою про сплату страхового відшкодування.
Ще одним з болючих питань для громадян є несвоєчасна виплата страхового відшкодування з боку страхових компаній.

Але в цій ситуації є дієвий засіб встановлений законом – це стягнення зі страхової компанії, крім страхового відшкодування, пені, інфляційних витрат та трьох відсотків річних від простроченої суми.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник (в даному випадку страхова компанія), який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора (в даному випадку особа, яка має право на страхове відшкодування) зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Верховний Суд України у своїй постанові від 06.06.2012 р. зауважив, що зобов’язання страховика виплатити страхувальнику страхові виплати у разі настання страхового випадку є грошовим зобов’язанням, у разі невиконання якого одночасно можуть застосовуватись наслідки, передбачені як нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України, так і нормами статей 549, 550 цього Кодексу.

Отже, у випадку затримки із виплатою страхового відшкодування, громадяни мають право нараховувати пеню, 3% річних та інфляційні втрати на суму боргу страхової компанії.

Продовження розгляду спірних питань у взаємовідносинах громадян та страхових компаній буде у наступній статті.

З повагою,
Адвокат
Олександр Стьопін
тел.: (096) 790-45-19
www.sm-lawyers.com.ua

{socbuttons}