Досить часто в людей виникає питання, як правильно написати розписку про отримання коштів  в борг.

            Адвокати нашого бюро, у даній статті, наведуть декілька прикладів написання боргової розписки та викладуть поради, як правильно давати гроші в борг.

            В судовій практиці розписка є свідченням того, що сторони уклали між собою договір позики грошей, а також розписка свідчить про те, що гроші реально передавались від однієї особи до іншої.

            Так, в практиці адвокатів нашого Київського бюро по стягненню боргів є приклади коли суди стягували кошти за розписками, які написані як в гривні та і в доларах США.

            Отже, адвокат радить в розписці обов’язково вказати, хто бере в борг гроші та скільки, дату позики, обов’язково вказати зобов’язання позикоодержувача про повернення коштів та дату такого повернення, вказати дані які дадуть змогу чітко ідентифікувати особу, що бере кошти та особу, що дає в борг. Сума коштів вказується цифрами та прописом. Також зазначається, що кошти одержані в повному обсязі. При наданні великих сум коштів в борг радимо проконсультуватися з адвокатом, що спеціалізується на стягненні боргів.

            Це дозволить Вам, заощадити кошти, час та нерви у майбутньому.

            Як, приклад наводимо декілька варіантів боргових розписок. В будь-якому разі, перед вчиненням юридично значимих дій радимо проконсультуватися у досвідчених адвокатів.

РОЗПИСКА

м. Київ.                                                                 «_____»________________2016 року.

Я, ___________________________________, паспорт серія ___ № _______________________, податковий номер (ідентифікаційний код, РНОКПП) _________________, проживаючий та зареєстрований в м. _______________, вул. _________________________, буд. № ____ кв. _____, тел: ________________________, даю дану розписку в тому, що я позичив в борг у ____________________________________________________________________________ паспорт серія___ № ___________________________, проживаючий__________________________________, податковий номер (ідентифікаційний код, РНОКПП)_______________________________, 100 000 (сто тисяч) гривень, що в еквіваленті до долара США за офіційним курсом НБУ становить 4 000 (чотири тисячі) доларів США на день отримання позики. Грошові кошти мною отримані у повному обсязі.

Зобов’язуюсь повернути позичені кошти до «___»______________2016 року в гривні, еквівалентно 4 000 (чотирьом тисячам) доларів США за офіційним курсом НБУ на день повернення позики, але не менше ніж отримана сума позики в гривнях.

«____»______________2016 року              _____________                         ________________