Після розпаду СРСР, при отриманні паспорту громадянина України, відбувались переклади прізвищ з російської мови на українську.

При здійсненні перекладу допускались помилки в написанні того чи іншого прізвища, ім’я чи по батькові.

Крім цього, дуже часто такі помилки допускали в сільських радах, наприклад під час складання секретарем сільської ради заповіту.

Такі помилки призводять до того, що коли особа хоче отримати свідоцтво про право на спадщину, нотаріус їм відмовляє . По суті це правильно, але що робити людині у такому випадку?

Такі проблеми вирішуються судом, шляхом встановлення певних юридичних фактів, якщо:

- від цих фактів залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;

- чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;

-     заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;

-     встановлення факту не пов'язується з наступним вирішенням спору про право.

Таким чином, якщо наприклад в заповіті в прізвищі чи імені та по батькові померлої людини є помилка (наприклад: в заповіті вказано Івінов а, в свідоцтві про смерть Іванов), то необхідно звернутись до суду з заявою про встановлення факту що має юридичне значення.

Розгляд даних справ регулює цивільний процесуальний кодекс України, а саме глава 4 даного кодексу під назвою «Окреме провадження».

Крім цього, ч. 2 ст. 256 ЦПК України встановлено, щоу судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Для того, щоб суд розглянув справу, необхідно подати докази того, що цей документ належить заявнику і що організація, яка його видала, не може внести до нього відповідні виправлення. (отримати письмову відмову з організації про неможливість внести змін до документу. )

Дана позиція підтримана роз'ясненнями, які містяться в п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України N 5 від 31 березня 1995 року "Про встановлення фактів, що мають юридичне значення" (з подальшими змінами) при розгляді справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я по батькові, місце і час народження якої зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені ініціали, суд повинен запропонувати заявникові надати докази про те, що правовстановлюючий документ належить йому і що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

Адвокати Юридичного Бюро «Стьопін & Мілашевський» надають допомогу при встановленні юридичних фактів, виправленні помилок в документах та інші юридичні послуги.

З повагою,

Адвокат Максим Мілашевський.