• Усні та письмові консультації адвоката з господарських спорів.
• Підготовка юридичних висновків з питань господарсько-економічної діяльності.
• Складання документів правового характеру: претензій, заяв, скарг, позовних заяв до суду.
• Захист та представництво у господарських судах.
• Ведення справ про банкрутство.