• Консультації адвоката з трудового законодавства.
• Розробка документів правового характеру: посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, наказів, трудових, колективних договорів інших внутрішніх документів.
• Юридичне забезпечення скорочення штату, звільнення працівників, реорганізації.
• Дозволи на роботу іноземцям.